Władze

Władze Okręgowego Związku Żeglarskiego w Przemyślu.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Komisja Dyscyplinarna:

Zarząd to władza wykonawcza w Okręgu, realizuje przyjęte na Sejmiku Uchwały. Członkowie Zarządu wykonują wszystkie statutowe obowiązki i są za to odpowiedzialni przed Walnym SEJMIKIEM. Zarząd pracuje pod kierownictwem Prezesa, zbiera się na swoich posiedzeniach nie żadziej niż raz na dwa miesiące. Uchwały zarządu są podejmowane większością głosów. Zadania Zarządu szczegółowo opisuje statut PrOZŻ (znajduje się w zakładce Dokumenty).