Klub Żeglarski „WODNIK”

Plac Św. Floriana 1
37-700 Przemyśl

Prezes Mariusz Cyran.