Regaty organizowane przez nasze kluby na Jeziorze Solińskim 2016

w Chrewcie regaty organizowane przez SALING odbędą się 23 lipca 2016 zaprasza Staszek Dorosz.

W Polańczyku w dniu 30 lipca Yacht Klub SAN zaprasza Bogusław Majchrowicz, dodatkowo klub organizuje przez swoją sekcję regatową Puchar OPTYMISTRZA zaprasza Paweł Dorosz.

Proszę śledzić wydarzenia na Facebooku.