Regaty 12 i 13 sierpnia 2017 w Polańczyku

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy Koleżanki i Kolegów Żeglarzy,

że w dniu 12 sierpnia 2017r. w Polańczyku organizujemy regaty

„Puchar Dyrektora PGE Energia Odnawialna z siedzibą w Solinie”

w dniu 13 sierpnia 2017 r. w Polańczyku regaty o „Puchar Prezesa PrOZŻ”

w klasach: Sport, T1, T2, T3, Omega
• Otwarcie biura regat o godzinie 10-tej w Ośrodku PrOZŻ
w Polańczyku-Patelni.
• Cumowanie łodzi przy kei YK „San” (obok AZS)
• Przewidywany start do pierwszego biegu o godzinie 11-tej.

Organizatorem regat jest Yacht Klub „San” Przemyśl

Gwarantujemy fajną atmosferę, żeglarską pogodę, stopę wody pod kilem i kufelek piwa dla ochłody.


Serdecznie zapraszamy.  Z żeglarskim pozdrowieniem

Komandor Klubu  Bogusław Majchrowicz

INSTRUKCJA  ŻEGLUGI

w regatach o Puchar

Dyrektora PGE Energia Odnawialna z siedzibą w Solinie.

Polańczyk-Patelnia, 12  sierpnia  2017

KOMISJA  REGATOWA (KR)

 1.  Komandor Regat          –  Krzysztof Majcher                 
 2.  Sędzia Główny             –  Zdzisław Akuszewski nr lic. 219
 3.  Sędziowie Pomocniczy  –  Kazimierz Grzebień oraz Lesław Antoniewski,
 4.  Biuro  Regat            –   Sekretarz                –  Edyta Niezgoda-Gajdzik                       

            – Sędzia techniczny –  Aleksander Kłapa        

I. PRZEPISY 

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami klasowymi ,  „Zawiadomieniem   o regatach”  oraz  licencją  Polskiego Związku Żeglarskiego  na  przeprowadzenie regat oraz niniejszą „Instrukcją Żeglugi”. Regaty rozgrywane będą w klasach T1,T2,T3,Sport i Omega. Regaty mają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. Organizatorem Regat jest Yacht Klub San.

II. KOMUNIKATY

Będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Biurze Regat , oraz ogłaszane poprzez system audio.

III.  ZMIANY   W  INSTRUKCJI  ŻEGLUGI

 1. Wszelkie zmiany w instrukcji żeglugi będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń KR

     lub ustnie na odprawie sterników .

 1. W przypadku dużej liczby jednostek startujących w danej klasie, decyzją KR,

start tej klasy może odbywać się oddzielnie, w odstępie 15’ od pozostałych klas.                               3.  Planuje się rozegranie 1 biegu w każdym z wyścigów, jednak przy dobrych warunkach

         wiatrowych, możliwe jest rozegranie 2 biegów w którymś z wyścigów.         

IV. PLAN  CZASOWY – (orientacyjny)

1000 – Otwarcie biura regat 

1045 – Otwarcie regat i odprawa sterników

1100 – Start do I wyścigu – o Puchar Dyrektora PGE EO

1245 – Zamknięcie mety I wyścigu                                   

1300 – Start do II wyścigu – o Puchar Dyrektora PGE EO

          jednak nie wcześniej niż 15’ po ukończeniu  poprzedniego wyścigu przez klasę T1

1445 – Zamknięcie mety II wyścigu.

1500 – poczęstunek

1600 – zamknięcie regat, wręczenie pucharów

 

V. AKWEN    rozgrywania wyścigów

Jezioro Solińskie – rejon Polańczyk-Patelnia, Wyspa Zająca, Wyspa Energetyka.

VII. TRASA regat

Szkic trasy podany będzie na tablicy ogłoszeń i  podczas odprawy sterników.

VII. ZNAKI żeglugowe

Znakami startu i mety będą nabieżniki na brzegu lub keji i łódź KR.

Znakami trasy będą boje i Wyspa Zająca.

Sygnały dźwiękowe połączone  będą z sygnalizacją za pomocą flag MKS, wywieszanymi na łodzi KR lub na maszcie  w porcie.

Flaga  AP  oznacza wyścig odroczony.

VIII. START

 1. Sygnały będą podawane wg procedury: 5 – 4 –  1 – START
 2. Przekroczenie linii startu po sygnale przygotowania powoduje falstart- należy powrócić na

         pole startowe i po sygnale startu wykonać karę obrotu 360 stopni i dopiero powtórnie

         wystartować.

Zawodnik spóźniający się na start więcej niż 10 min po  sygnale startu otrzyma punkty D N F.

IX.  META

         Linia  mety pokrywać się będzie z linią startu.

       Zamknięcie linii mety 30 min. po przypłynięciu pierwszego zawodnika danej klasy.

X. SYSTEM  KAR

     System kar wg. Przepisów Regatowych Żeglarstwa  PZŻ

XI. PROTESTY

 1. Protesty – nie przewidujemy.

 

XII. BEZPIECZENSTWO

 1. W regatach obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6.05. 1997

          (Dz. U. nr 57 z dnia 7.06. 1997), w sprawie Określenia Warunków Bezpieczeństwa.

 1. Zawodnik wyrzucający śmieci do wody może być ukarany decyzją KR 

XIII.  ZASTRZEŻENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zawodnicy uczestniczą w regatach na własne ryzyko.
 2. Wskazane jest aby każdy uczestniczący w regatach jacht posiadał ubezpieczenie OC.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu, zranienie

           lub śmierć osób  związanych z regatami, przed, w czasie i po wyścigach. 

ORGANIZATORZY  ORAZ  KOMISJA  REGATOWA  ŻYCZĄ  WSZYSTKIM          UCZESTNIKOM  REGAT  JAK NAJLEPSZYCH  WYNIKÓW, MAJĄC NADZIEJĘ NA SPORTOWĄ WALKĘ, ZGODNĄ Z ZASADAMI FAIR PLAY I ETYKIETY ŻEGLARSKIEJ.