9 grudnia 2016 r. odbył się XIII Sejmik PrOZŻ

Do składu nowego 9- cio osobowego Zarządu weszli Komandorowie Klubów, jest skład nowej Komisji Rewizyjnej i Dyscypliny.

Sejmik poprosił o wysyłanie przez żeglarki i żeglarzy protestów do Pana Ministra Szyszki w sprawie planowanego podatku „DENNEGO”, Zdaniem delegatów będzie to bardzo poważne spowolnienie rozwoju naszych ośrodków wodnych.

Sejmik dokonał zmian w statucie PrOZŻ.

Sejmik postanowił, że Viceprezes ds szkoleniowych opracuje unifikację szkolenia na stopień żeglarza jachtowego w terminie do 30.04.2017r.  Wszystkie osoby szkolące Grzesiek prosi o pilny kontakt.